Java’da Class Nedir?

java logo at melic.com
java logo at melic.com

Java’da bir class(sınıf) kodlamada modellemeleriniz için kullanabileceğiniz şablon demektir. Daha iyi anlamanız için siz şöyle bir örnek vereceğim :
public class Araba {
String modeli;
String noPlaka;
String renk;
int noKapi;

void calistir() {
System.out.println(“Ve araba çalışır,vrrnnn!!”);
}
void surus() {}
void elfreni() {}
}

Değişkenler class içinde tanımlanır, ama dışarıda herhangi bir method(yöntem) da örnek değişken olarak tanımlanır. Bunlar her çağrıldığı şablon(blueprint) kopyası için o kopyaya ait spesifik değerleri tutarlar ve her bir kopya değişken “O” sınıf içindeki diğer değişkenlere erişim sağlayabilir.

Sınıfların içinde tanımlanan/atanan değişken veya method ya da herhangi bir tip için sınırlama yoktur. Ancak pratik uygulamada genel olarak kabul edilen sadece ilgili olan alanlar ve fonksiyonları eklemek. Düzenli olması içinde tüm sınıf isimleri Büyük Harf ile başlamalıdır.

Constructor method(Yapıcı Yöntem)

Şablonu bir şeyin içine transfer eden matrikse constructor method diyoruz.Tüm sınıfların bir yapıcı yöntemi olmalıdır. Eğer tanımlamayı yapmaz iseniz Java Compiler(derleyici) değişkenleri kendi varsayılan değerlerine tanımlar.

Bir constructor method şuna benzer :

public class Araba {

// alanlar

public Araba (String yeniModel, String yeniNoPLaka, String yeniRenk, int yeniNoKapi) {
model = yeniModel;
noPlaka = yeniNoPLaka;
renk = yeniRenk;
noKapi = yeniNoKapi;
}
}

Constructor esasında örneklemler için ilk değerini atıyor diyebiliriz, böylelikle şablon Araba nesnesini tamamıyla temsil eder hale geliyor.

Yada başka bir değişle constructor nesneyi tanımlar.

About the Author

Melih Melik SÖNMEZ
1976'da İstanbul'da doğdum.