JavaScript Öğreniyoruz Giriş

javascript image
javascript image

JavaScript çoklu paradigma desteği olan, tip ve operatörler ile dinamik bir dildir.Standart hazır nesneleri (kütüphane) ve metotları vardır.

Yazım biçimi Java ve C dilleri biçimindedir ve birçok yapıdaki benzer diller ile uyumlu çalışabilir.

JavaScript nesne odaklı bir programlama yapısından dolayı sınıflar yerine nesne prototipli yapıyı destekler.

JavaScript ayrıca fonksiyonel programlayıda destekler – çünkü fonksiyonlarda nesnedir, ve fonksiyonlar değişkenlerin içinde saklanabilir ve diğer objeler gibi başka nesneler iletilebilir.

Şimdi biraz tüm dillerin yapıtaşları olan TİP lere bakalım.JavaScript programları değerleri manipüle edebilir, ve o değerlerin hepsi bir tipte olmak zorundadır. JavaScript’e ait tipler şunlardır :

 • Number(Numerik dizi)
 • String(alfa-numerik dizi)
 • Boolean(Mantıksal Veri)
 • Function(Fonksiyonlar)
 • Object(Nesneler)
 • Symbol(ES2015 ile beraber gelen Sembol Tipleri )

… ah, ve tabi birde undefined ve null, garip gelebilir ama bunlarda esasında farklı bir tiptir.

Ve Array(Diziler), ki bunlar özel tip nesnelerdir. Bunlarla beraber bedavadan gelen Date ve RegExp nesnelerimizi de unutmayalım.

Teknik olarak fonksiyonlar özel tip nesneleridir.O yüzden esasında listemiz şöyle olmalıydı :

 • Number
 • String
 • Boolean
 • Symbol (new in ES2015)
 • Object
  • Function
  • Array
  • Date
  • RegExp
 • null
 • undefined

Ve bazı JS içerisinde Error tipleri hali hazırda gömülü bir şekilde gelir. İlk verdiğimiz listeye odaklanırsak anlamak ve kavramak daha basit olacaktır. Daha sonra yeri geldikçe daha detaylı tüm tipler hakkında bilgi paylaşacağım.

About the Author

Melih Melik SÖNMEZ
1976'da İstanbul'da doğdum.